Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Kojatice
  Kojatice 84,
  082 32 Svinia
 • +421 x 51 7795256

Nedeľa 28. 2. 2021

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 124132

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Vážení rodičia, v súvislosti s návratom žiakov do školy po jarných prázdninách 1.3. 2021, Vás informujeme, že pri nástupe žiaci musia doniesť podpísané tlačivo Vyhlásenie rodičov o bezinfekčnosti žiaka a potvrdení jedného rodiča o platnom negatívnom teste.

  Dátum testu je zákonný zástupca povinný vyznačiť v Prehlásení o bezinfekčnosti nájdete tu:

 • Valentín je lásky čas, poteší vždy všetkých nás.
  Tento milý sviatok sme si pripomenuli aj v našej škole a deti vyrobili krásne valentínky doma aj v ŠKD. Žiaci využili svoju kreativitu, nápaditosť, fantáziu, poniektorí zapojili aj pomoc rodičov a súrodencov a takto vznikli nádherné VALENTÍNKY. Veď posúďte sami v našej fotogalérii.

 • Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia ministra školstva SR sa od pondelka 8. februára 2021 obnovuje prezenčná forma vyučovania v 1. až 4. ročníku ZŠ a ŠKD, vrátane ŠJ.

  Podmienkou účasti na vyučovaní v škole je negatívny test nie starší ako sedem dní alebo jeho náhrada, v zmysle právnych predpisov, najmenej jedného zákonného zastupcu žiaka, žijúceho s ním v spoločnej domacnosti. Žiak primárneho vzdelávania test nepotrebuje. Pri nástupe do školy sa preukáže vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Platí aktuálny Covid školský semafór pre školy a Covid automat.

 • Žiaci sa od pondelka 18.1.2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režíme, ako doteraz.

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení.

  Na základe tohto rozhodnutia bude vyučovanie od 11. januára 2021 do 18. januára 2021 prebiehať dištančnou formou podľa pokynov triednych učiteľov.

  V najbližších dňoch môžete očakávať e-mail od triedneho učiteľa.

 • Do galérie Vianočná mini akadémia boli pridané fotografie.

  V mestečku Betléme, v jasličkách na slame, leží to dieťatko, na ktoré čakáme. Anjelik bez krídel, Boží i človečí, nikto ho nevidel, každý to dosvedčí. A ja mu do diaľky srdiečko posielam namiesto hrkálky.


  ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOČNÉ SVIATKY!

 • Do galérie Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko boli pridané fotografie.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN, Matica slovenská a ...vyhlásili už 29. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO.

  Naši malí spisovatelia to prijali ako výzvu a v triedach tretieho a štvrtého ročníka sa začal zápas myšlienok s perom, rúk a hláv, skutočného aj prikresleného. Literárne dielka boli hotové. V triednych kolách sme spoločnými silami vybrali tie najlepšie.

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal 11.12.2020 Rozhodnutie číslo: 2020/18259:4-A1810:

  Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Vyučovanie začne v pondelok 11. januára 2021 (pondelok).

  Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kojatice
  Kojatice 84,
  082 32 Svinia
 • +421 x 51 7795256

Fotogaléria